ثبت نام در همایش و ارسال مقاله
سامانه داوران
/
English
امکانات تعاملی
امکان برگزاری کنفرانس
چت لحظه ای با بازدیدکننده
نمایش اطلاعات تماس شرکت برای بازدید کننده
ارسال فرم بازخورد برای بازدیدکننده
دریافت اطلاعات تماس از بازدیدکنندگان
امکانات مدیریتی
ثبت اطلاعات تماس همه بازدیدکنندگان
امکان ثبت میزان بازدید هر غرفه
ثبت اطلاعات تماس بازدیدکنندگان هر غرفه
اراﯾه آﻣﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ازبازدیدکنندگان
شامل ﺗﻌداد،ﺣوزه ﻓﻌﺎﻟﯾت، ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ
دریافت اطلاعات تماس بازدیدکنندگان
امکانات محتوایی
دسترسی به اطلاعات معرفی شرکت
دانلود کاتالوگ شرکت
ارجاع به صفحه محصولات وبسایت شرکت
امکانات بصری
محیط سه بعدی شبیه سازی شده نمایشگاه
شبیه سازی غرفه ها به صورت مجازی
نمایش فیلم و تصاویر معرفی محصولات
امکان برگزاری کارگاه آموزشی کوتاه مدت
نمایش فیلم معرفی شرکت
موسیقی و اعلامیه پس زمینه برای کل نمایشگاه
موسیقی و اعلامیه پس زمینه خاص هر غرفه
اﻣﮑﺎن ﻧﻣﺎﯾش ﭘﻼن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺟﺎزی
فهرست بندی شرکتها
چرا نمایشگاه مجازی
1111
1111
نمایشگاه مجازی رویدادی آنلاین است که تحت یک پلتفرم تحت وب صورت می پذیرد. شرکت کنندگان در این رویداد در یک همایش فیزیکی حضور نمی یابند و با حضور مجازی تحت این پلتفرم با شرکت ها و سازمان های حاضر و دستاوردهای آن ها آشنا می گردند.
این نمایشگاه این امکان را به غرفه داران خواهد داد که آخرین محصولات، اخبار و دستاوردهای خود را در معرض دید عموم گذارند. از طرفی نمایشگاه‌های مجازی یک انتخاب عالی برای برگزارکنندگان رویدادها است، زیرا می تواند طیف گسترده‌تری از غرفه داران و بازدیدکنندگان را جذب کند که در نمایشگاه‌های فیزیکی به دلیل محدودیت‌های زمانی، مکانی و هزینه‌ای میسر نبوده‌است