این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The First International Conference on Sustainable Design and Construction Management

:: Management CommitteeProf. Amir R. Khoei
Sharif University of Technology
Conference Chair

 

Dr. Amin Alvanchi
Sharif University of Technology
Scientific Chair

Dr. Ali Selk Ghafari
Sharif University of Technology International Campus
Executive Chair

 

Dr. Yalda Shoohanizad
Sharif University of Technology International Campus
Executive Manager

 

Dr. Seyed Amirali Ghafourian Ghahramani
Sharif University of Technology International Campus
IT Manager

 
Executive Team

Parsa Namaki

Sharif University of Technology

Masoud Nouparast

Sharif University of Technology International Campus
 

Diba Golzar

Sharif University of Technology International Campus

Nahal Riazi

Sharif University of Technology International Campus
 

Nima Koraie

Sharif University of Technology International Campus

Jalal Mahdavi

Sharif University of Technology International Campus
 

Leila Pahlevan

Sharif University of Technology

Amir Poya Fadaeifar

Sharif University of Technology

Join Conference Virtual Room

poster

Full Paper Template

Multimedia