این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار
The First International Conference on Sustainable Design and Construction Management

:: راهنمای نگارش مقاله


نویسندگان باید مقالات خود را به زبان فارسی یا انگلیسی ، با دستور زبان و املای صحیح ، با پرداختن به یک یا چند محور از کنفرانس ارائه دهند. هر مقاله باید به وضوح ماهیت سهم فنی / علمی خود و مسائل ، حوزه ها یا محیط هایی را که برای آنها کاربرد دارد ، را نشان دهد. توصیه می شود مقالات اصیل، گزارشات فنی و مطالعات موردی ، پیشنهادهای نوآورانه و نظرات قابل بحث در مورد ایده ها ، حقایق ، موقعیت ها ، روش ها ، رویه ها یا نتایج تحقیقات علمی متمرکز بر یکی از زمینه های موضوعی کنفرانس ارسال گردند. به علاوه، به نویسندگان پیشنهاد می شود اخلاق آکادمیک مربوط به سرقت ادبی را قبل از ارسال كاملاً مطالعه نموده و اطمینان حاصل كنند كه مطالب ارسالی آنها با كارهایی كه در جاهای دیگر منتشر شده یا به طور همزمان به یك ژورنال یا كنفرانس دیگری ارسال شده است ، همپوشانی ندارند. مقالاتی که هر نوع سرقت ادبی داشته باشند، بدون بررسی رد می شوند. کلیه مقالات باید از طریق بستر ارسال آنلاین کنفرانس ارسال شوند و می بایست از دستورالعمل ها و الگوهایی که در بخش راهنما و الگوها یافت می شود پیروی کنند. پس از موفقیت در ارسال مقاله ، نویسندگان ایمیل تأیید خودکار را دریافت می کنند.
  • دستورالعمل تهیه مقاله
دستورالعمل های نوشتن و ارسال مشارکت مقاله در اینجا موجود است. فایل ها باید قبل از ارسال به .pdf تبدیل شوند.
  • تایید دریافت
رسید ارسال مقالات به طور خودکار از طریق ایمیل تأیید می شود.
  • برنامه کنفرانس
برنامه مقدماتی کنفرانس چند هفته قبل از تاریخ کنفرانس در وب سایت کنفرانس قرار خواهد گرفت.
  • اعلان پذیرش
اعلان های پذیرش مقاله طبق این برنامه ارسال می شود.
  • ثبت نام نویسنده
پذیرش نهایی منوط به پرداخت هزینه ثبت نام توسط نویسنده ارائه دهنده در زمان مقرر است.
 

غرفه مجازی
فایل های مورد نیاز

پوستر همایش

رسانه تصویری

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)